ISBD

Palma, Precioso.
        Ipaghiganti mo ako : nobelang Tagalog / katha ni Precioso Palma ; panghuling salita ni Julian C. Balmaceda. -- Maynila : Limbagang Banahaw, 1914. -- xiv, 207 pages : illustrations ; 18 cm

MMC R290a I2925aAt head of title: Nobelang Tagalog.Honorio collection.Balmaceda collection (R0093 I14).


Tagalog text.


Pilipino fiction.

; ;
   

DivisionSection - Shelving LocationCall number Status
Filipiniana Special Collection Fil 899.213Pi P18i /
Filipiniana Multimedia -Microfilm MMC 899.23T P18i 1914 /
Filipiniana Multimedia -Microfilm MMC 899.23T P18i 1914 /
Filipiniana Special Collection -Balmaceda Collection R0093 I14 Fil 899.23T P18i 1914 / Fil 899.23T P18i 1914 On-shelf
Filipiniana Special Collection -Balmaceda Collection R0093 I14 Fil 899.23T P18i 1914 / Fil 899.23T P18i 1914 On-shelf
Filipiniana Multimedia -Honorio Collection Roll No. 75 Item No. 1 / On-shelf
Filipiniana Rare Books and Manuscript (restricted access) Fil 899.213Pi P18i 1914 / Fil 899.213Pi P18i 1914
Filipiniana Rare Books and Manuscript (restricted access) Fil 899.213Pi P18i 1914 / Fil 899.213Pi P18i 1914
Filipiniana Rare Books and Manuscript (restricted access) Fil 899.213Pi P18i 1914 / Fil 899.213Pi P18i 1914
Filipiniana Multimedia / MMC R290a I2925a
Information Technology Philippine eLib Kiosk (online access) -TNL00219 /
Information Technology Philippine eLib Kiosk (online access) -TNL00159 /