Results for Search: biblio.author contains Mariano, Patricio.

1 2 3 Next >>
Results 1 through 20 of 42 records.
Check All Title Author Copies Available at
[Location - Section (Call number)]

!Pangarap! / - 1915 - Taliba Publication, ; Manila : - 39 pages ; ; 23 cm
Mariano, Patricio. 4 NLP - Multimedia (MMC R287a I2882a)
NLP - Storage (restricted) (Fil 899.22T M337p 1915)
NLP - Rare Books and Manuscript (restricted access) (Fil 899.212Pi M337p 1916)
NLP - Special Collection (Fil 899.22T M337p 1915)

"Sa pangpang ng Pasig" : dulang may iisang yugto / - 1911 - La Vanguardia, ; Manila : - 21 p. ; ; 20 cm.
Rizal, Jose Alonso. 2 NLP - Storage (restricted) ( Fil 899.22T R528pM 1911)
NLP - General Book ( Fil 899.22T R528pM 1911)

[Mga tula] / ; [n. imprint]. - v.p. ; ; 29 cm.
Mariano, Patricio. 2 NLP - Multimedia ( Fil 899.21T M337tu)
NLP - Special Collection (Fil 899.21T M337u )

La Algarada Cavitena de 1872 : articulo iv de la serie que con el titulo de las Islas Filipinas se publico en la "Revue des deux mondes" 1877 / - 1916 - Imprenta " Manila Filatelica," ; Manila : - 32, 37 pages ; ; 16 cm
Plauchut, Edmundo. 13 NLP - Multimedia (2) (Fil 959.902 P698a 1916 )
NLP - Special Collection (Fil 991.402 P698a 1916)
NLP - General Book (2) (Fil 959.902 P698a 1916 )
NLP - Multimedia (MMC R380a I3922a)
NLP - Rare Books and Manuscript (restricted access) (6) (Fil 959.902 P698a 1916)
NLP - Storage (restricted) (Fil 959.902 P698a 1916 )

Ang mga Anak dalita : (nobelang Tagalog). - 1911 - Limbagan at Aklatan ni I.R. Morales, ; Maynila : - [73] pages ; ; 20 cm
Mariano, Patricio. 14 NLP - Heritage (Fil 899.211Pi M337a 1911)
NLP - Special Collection (2) (Fil 899.211Pi M337a 1911)
NLP - Multimedia (MMC R286a l2854a)
NLP - Special Collection (Fil 899.21T M337a 1911)
NLP - Multimedia (Fil 899.211Pi M337a 1911)
NLP - Rare Books and Manuscript (restricted access) (6) (Fil 899.211Pi M337a 1911)
NLP - Storage (restricted) (2) (Fil 899.211Pi M337a 1911)

Ang mga Anak dalita : nobelang Tagalog / - 1911 - Limbagan at Aklatan ni I.R. Morales, ; Maynila : - [73] p. : ; 20 cm.
Mariano, Patricio. 3 NLP - Multimedia ( Fil 899.211Pi M337a 1911)
NLP - Special Collection (899.211Pi M337a)
NLP - Rare Books and Manuscript (restricted access) (899.211Pi M337a)

Ang anak ng dagat / - 1921 - [publisher not identified], ; Manila : - 12 pages ; ; 25 cm
Mariano, Patricio. 6 NLP - Storage (restricted) (Fil 899.212Pi M337a )
NLP - Multimedia (MMC R287a I2880a)
NLP - Rare Books and Manuscript (restricted access) (Fil 899.212Pi M337a 1922)
NLP - Rare Books and Manuscript (restricted access) (3) (Fil 899.212Pi M337a 1921)

Anak ng dagat [Play] /
    In: Tumangan, Alcomtiser P...[et al]. Panitikan ng Pilipinas para sa kolehiyo. - 1990. - p.61.
Mariano, Patricio. 1 NLP - General Book (Fil 899.21107 P193 1990)

Ang Anak ng dagat o (silay ng liwanag) : dulang may isang pasimula at tatlong yugto, na pawang tula / - 1951 - National Printing, ; Manila : - 97 p. ; ; 15 cm.
    In : Zamora Roll No. 51 Item 11
Mariano, Patricio. 3 NLP - Multimedia ( Fil 899.2112 M337a 1951)
NLP - General Book (2) ( Fil 899.2112 M337a 1951)

Ang Anak ng pulube : (kuwento) / - 1926 - P. Mariano, ; Manila : - 73 p. ; ; 23 cm.
Mariano, Patricio. 3 NLP - Multimedia ( Fil 899.213Pi M337a 1926)
NLP - Storage (restricted) ( Fil 899.213Pi M337a 1926)
NLP - Special Collection ( Fil 899.213Pi M337a 1926)

An Anak ng pulube : kwento / - 1926 - P. Mariano, ; manila : - 73 p. ; ; 23 cm.
Mariano, Patricio. 1 NLP - Rare Books and Manuscript (restricted access) ( Fil 899.213Pi M337a 1926)

Ang mga dula
    In: Bartlett Collection Roll No. 30
Mariano, Patricio 1 NLP - Multimedia

Ang mga Dula
    In: Bartlett Collection Roll No. 30
Mariano, Patricio. 1 NLP - Multimedia

Ave! (Poem) (Microfilm) /
    In: Renacim. fillip. (Ago 28 1910), Ano 1, no. 8, p. 33.
Mariano, Patricio. 1 NLP - Serials

Buhay mangdudula / - 1910 - Renacimiento Filipino, ; Maynila : - 39 p. ; ; 22 cm.
Mariano, Patricio (Pedro Manibat, pseud.) 2 NLP - Multimedia ( Fil 899.22T M337b 1910)
NLP - Special Collection (Fil 899.22T M337b 1910)

Buhay mangdudula / - 1910 - Renacimiento Filipino, ; Maynila : - 39 leaves ; ; 21 cm.
Mariano, Patricio. 0

Buhay-mandudula / ; [n. imprint]. - 360-369 l. p. ; ; 24 1/2 cm.
Mariano, Patricio. 2 NLP - Multimedia ( Fil 899.23T M337b)
NLP - Special Collection ( Fil 899.23T M337b)

Ang dalawang pag-ibig : (dulang may dalawang yugto) / - [The Author], ; Maynila : - 47 leaves ; ; 24 cm
Mariano, Patricio. 10 NLP - Multimedia (2) (Fil 899.212Pi M337d 193-?)
NLP - Heritage (Fil 899.212Pi M337d 193-?)
NLP - Special Collection (2) (Fil 899.212Pi M337d)
NLP - Multimedia (MMC R287a I2881a)
NLP - Rare Books and Manuscript (restricted access) (Fil 899.212Pi M337d 193-?)
NLP - Storage (restricted) (3) (Fil 899.212Pi M337d 193-?)

Ang Dalawang pag-ibig : dulang may dalawang yugto / - [P. Mariano, ; Manila : - 47 leaves ; ; 24 cm.
Mariano, Patricio. 0

Dalawang pag-ibig /
    In: Tumangan, Alcomtiser P...[et al]. Panitikan ng Pilipinas sa kolehiyo. - c1990. - p. 61
Mariano, Patricio. 1 NLP - General Book

Ang Filibusterismo : karugtong ng Noli Me Tangere / - 1962 - R. Martinez & Sons, ; Quezon City : - 363. : ; 22 cm.
Rizal, Jose A. 13 NLP - Storage (restricted) (2) ( Fil 899.23T R528fM 1962)
NLP - Heritage (6) ( Fil 899.23T R528fM 1962)
NLP - Special Collection (5) ( Fil 899.23T R528fM 1962)
1 2 3 Next >>