Results for Search: bibliosubject.subject contains Filipino fiction

Results 1 through 19 of 37 records.
Check All Title Author Copies Available at
[Location - Section (Call number)]

Ang mga ideolohiyang inilahad ni Dr. Jose Rizal sa nobelang Noli Me tangere : isang pagsusuri / - 1991 - xiii, 90 leaves.
Pizarro, Nelia F. 1 NLP - General Book (Thesis 899.2113009 P689i 1991)

"Ibong Mandaragit" ni Amado V. Hernandez larawan ng buhay at pamununang panlipunan / - 1990 - 125 leaves.
Malgapo, Teresita C. 3 NLP - Philippine eLib Kiosk (online access) (Thesis 899.2103009 M294i 1990)
NLP - TD (Thesis Abs 899.2103009 M294i 1990)
NLP - TD (Thesis 899.2103009 M294i 1990)

Mga Balyung napapaloob sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo : mga nobelang walang kamatayan ni Dr. Jose Rizal / - 1999 - xvi, 155 leaves.
Veraflor, Jane F. 1 NLP - General Book (Thesis 899.2113009 V58m 1999)

The concept of "Pagpapakasakit" in the short stories of Nieves Baens del Rosario / - 1991 - 269 leaves.
Del Rosario, Maria Romina Barros. 1 NLP - General Book (Thesis 899.21130109 D387c 1991)

Home and exile in five contemporary novels by Filipinos in america / - 1997 - 238 leaves.
Barayuga, Luz Lapina. 1 NLP - TD (Diss 899.210309 B231h 1997)

Iba't ibang larawan ng kababaihan sa mga piniling nobela ni Lualhati Bautista / - 1992 - xiv, 157 leaves.
Valerio, Consuelo Fajardo. 1 NLP - TD (Diss 899.2113009 V237i 1992)

Isang masusing pagsusuri sa nobelang "Dekada 70" ni Lualhati Bautista, 1994 / - 1994 - 95 leaves.
Tulaban, Cecilio M. 1 NLP - General Book (Thesis 899.211309 B329i 1994)

Isang pag-aaral sa mga anim na maiikling kuwento ni Macario Pineda / - 1995 - vii, 102 leaves + abstract ; ; 28 cm.
Dela Cruz, Lolita H. 1 NLP - General Book (Thesis 899.2113009 D371i 1995)

Isang pagsusuri sa tula ni Aniceto Silvestre / - 1990 - [ix], 120 leaves.
Tactacan, Lilia. 1 NLP - TD (Thesis 899.21109 T119i 1990)

Isang pagsusuri tungkol sa paningin, maliliwanag na kaisipan, at masagisag na kahulugan sa nobelang "Ama" ni Lazaro Francisco / - 1990 - 112 leaves.
Agustin, Aida C. 2 NLP - TD (Thesis 899.2113009 Ag97i 1990)
NLP - TD (Thesis Abs 899.2113009 Ag97i 1990)

Mga Kamalayang panlipunan sa mga piling nobelang isinakomiks sa liwayway sa taong 1992-1998 / ; 1999. - xvii, 216 leaves.
Nicolas, Francisca S. 1 NLP - General Book (Thesis 899.2113009 N543k 1999)

Mga Kuwento nina Deogracias A. Rosario at Romeo P. Virtusio : pagpapahalaga sa mga bahagi at sangkap / - 1997 - vii, [91] leaves ; ; 28 cm.
Paynor, Marisa G. 1 NLP - General Book (Thesis 899.2113009 P292m 1997)

Ang Larawan ng babaing Filipina bilang pangunahing tauhan ng dalawang feministang nobela ni Liwayway A. Arceo / - 1996 - xvii, 236 leaves.
Carlos, Irene C. 1 NLP - General Book (Thesis 899.2113009 C195l 1996)

Linggwistiko at pampanitikang pagsusuri sa mga malikhaing romansang nobela ng mga piling manunulat / - 1998 - xviii, 104 leaves.
Rojas, Janelyn Arenas. 1 NLP - General Book (Thesis 899.211308 R638l 1998)

The literary insights in Dr. JOse Rizal's novels : Noli Me Tangere and El Filibusterismo / ; 2001. - vii, 75 leaves.
Aquino, Miguel L. 2 NLP - Storage (restricted) (Thesis 899.2103009 Aq56l 2001)
NLP - General Book (Thesis 899.2103009 Aq56l 2001)

Ang matandang lalaki at ang dagat : teorya at proseso ng pagsasalin / - 1990 - ii, 245 leaves.
Bisa, Simplicio P. 1 NLP - TD (Diss 899.2113009 B54m 1990)

Ang Nobelang Ama ni Lazaro Francisco : isang pagsusuri / - 1999 - xiii, 225 leaves ; ; 28 cm.
Alamon, Thelma Q. 1 NLP - General Book (Thesis 899.211309 Al1n 1999)

Ang Nobelang Gapo at ang kaugnayan nito sa Lipunang Pilipino : isang basang suri / - 1999 - [xv, 226] leaves ; ; 28 cm.
Ramos, Benito A. 1 NLP - General Book (Thesis 899.211309 R147n 1999)

Ang noblelang titser ni Liwayway A. Arceo : isang pagsusuri / - 1999 - [v], 77 leaves + abstract.
Ruiz, Sonia U. 3 NLP - Storage (restricted) (Thesis 899.211309 R859n 1999)
NLP - General Book (Thesis 899.211309 R859n 1999)
NLP - TD (Thesis Abs 899.211309 R859n 1999)

Pag-aaral ng isang nobela ni Efren R. Abueg / - 1998 - [v], 66 leaves + abstract.
Rapanot, Justina N. 2 NLP - TD (Thesis Abs 899.211309 R18p 1998)
NLP - General Book (Thesis 899.211309 R18p 1998)